Categorieën
Geen categorie

Reisagent

Een goede agile coach is een reisagent.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Idem zoveel doelen en bestemmingen. De visionier is een reisagent de haar klanten als reizigers de reis van hun leven kan geven. Als reisagent vertelt ze niet waar je heen moet maar geeft wel richting. Soms, als je duidelijk maakt waar je behoefte aan hebt, beveelt ze een aantal reisbestemmingen aan waar je nog niet aan gedacht hebt en die je nog niet kent.

De reisagent kan een aantal suggesties doen of iemand enthousiast aanmoedigen, maar zij zegt niet tegen haar reizigers waar ze heen moeten. Reisverhalen gaan van mond tot mond zodat andere reizigers ook zin krijgen om naar die prachtige plek toe te gaan. Reizigers leren elkaar hun ervaringen.

Autonomie

Levensgevaarlijk—Heel verleidelijk voor beide partijen: de reisgids gaat sturen en jij bent volgend. De reisgids krijgt heel veel eer en macht toebedeeld en jij hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen voor eigen beslissingen en daden. Zo mogelijk de grootste valkuil voor beiden.

De reisagent gaat niet (per sé) mee op reis, dus de reis is niet afhankelijkheid van de beschikbaarheid van de reisagent. Reizigers hebben allemaal de volledige vrijheid om hun eigen eindbestemming op eigen wijze en eigen tijd te bereiken. De reiziger die krap bij kas zit kan misschien met de trein reizen, terwijl een ander met het vliegtuig reist.

De reisagent streeft ernaar dat haar klanten het tenslotte helemaal zelf doen, vanuit de eigen inzichten en mogelijkheden. Kortom, de reisagent kijkt alleen maar even mee en geef terug wat ze ziet. Daardoor kan de reisagent het ook weer makkelijk loslaten.

Hofnar

Natuurlijk is de reisagent vriendelijk, gastvrij, hoffelijk en tolerant zodat iedereen, ondanks verschillen, in vrede samen kan werken. We treden elkaar onbevooroordeeld tegemoet en zijn nieuwsgierig naar andere zienswijzen. Echter, omdat we tolerantie als essentieel zien, zijn we zijn intolerant met intoleranten.

We streven naar optimale zelfrealisatie. Daarom dagen we elkaar uit en nodigen we elkaar uit om te ontwikkelen, om zaken anders te doen. We wijzen elkaar meedogenloos liefdevol op belemmeringen, tekortkomingen, beperkingen en blinde vlekken. De reisagent raakt klanten op zere plekken als de relatie open en veilig genoeg is. Er zijn geen taboes zodat ook juist de verborgen delen aandacht krijgen.

Wij neigen naar actievoeren—we handelen liever eerst en vragen daarna om vergiffenis als dat nodig is. Zo stimuleren we daadkracht, ondernemerschap en verantwoordelijkheid.