Omdenker

Als je Agile-Lean wilt laten beklijven, dan loop je soms tegen taaie problemen aan.

De Zaak’s Omdenker is in staat om zelfs de moeilijkste problemen het hoofd te bieden. De Omdenker brengt eerst de neutrale en objectieve feiten in kaart en bepaalt of het echt een probleem is, of jij niet het probleem bent en of het probleem niet de bedoeling is.

Tegenslag is een bron van vooruitgang

De creatieve spanning die ontstaat door een écht probleem–er is iets niet waarvan we vinden dat het er wel moet zijn of er is iets waarvan we vinden dat het er niet moet zijn—dan verzinnen we een mooie hypothese die we eens op de proef gaan stellen. Meestal ontregelen we dan de bestaande orde, hetgeen tot onrust en onzekerheid leidt. Dat is natuurlijk heel mooi, want in beweging zijn—veranderen—is de natuurlijke staat van mensen en organisaties zijn. Instabiliteit en verandering leiden tot een betere gezondheid. Antifragiel noemen ze dat. De Zaak maakt jouw organisatie antifragiel.

Tegelijkertijd zijn de oplossingen van vandaag de problemen van morgen, dus moeten we eeuwig blijven evolueren.

De Omdenker gaat met liefde, werk, strijd en spel aan het werk om je organisatie in volle bloei te zetten.