Opleiden

Wendbaarheid kun je leren

Wendbaarheid is in principe is het helemaal niet zo moeilijk. Het vereist wel discipline en doorzettingsvermogen.

Uit de software- en fabricagewereld schieten principes en praktijken van agile en lean zoals Scrum en Kanban steeds meer wortel in andere werelden. Wordt het niets een tijd dat het bestuur ook de fijne kneepjes van dit prachtige vak leert kennen en deze vóór zich laat werken.

Wie niet met zijn tijd meegaat, gaat mettertijd.

AardRock verzorgt trainingen, advies, begeleiding en coaching voor organisaties, afdelingen en teams die met behulp van Agile-Lean-principes en -praktijken dezelfde mensen in de helft van de tijd twee keer zoveel waarde wil creëren.

Ons curriculum biedt de volgende opleidingen:

CursusDagen
Amuse Lenig Leiderschap1
Leergang Lenig Leiderschap6
Product Owner1
Scrum1
Kanban1

Dieper in twee dagen

Alle eendaagse opleidingen kennen ook een tweedaagse variant en kenmerken zich door meer diepgang en oefening.

Op verzoek snijden we graag op maat.

Overweeg de inzet van een Agile Coach, Change Agent of Agile Ambassador om de trainingen goed te borgen in jouw organisatie.

Voer ook modern management in en neem contact op.