Ecosofie

Waar economie de regels en ecologie de kennis van het Huishouden vormen, daar geeft ecosofie de wijsheid van de huishouding.

Wij toetsen daarom alle zakelijke en financiële afspraken aan deze beginselen.

Billijk

Bevorder economische gelijkwaardigheid, bestrijd oneerlijk economisch voordeel voor een enkeling ten koste van anderen of de natuur. Zorg ervoor dat geen enkel lid een intrinsiek onrechtvaardig voordeel verkrijgt in het systeem.

Verenigend

Kies voor ontwerpen die mensen verenigen en verbinden waardoor uitbundige samenlevenskunst voor allen vanzelfsprekend is.

Betrokken

Wees open voor mede-eigenaarschap van elk individu of instituut die de visie, missie, bedoeling en beginselen onderschrijft door activiteiten te ontplooien die resoneren met en brandstof leveren voor onze praktijk.

Temperend

Beperk excessieve uitschieters naar economische extremen die in strijd zijn met de beginselen. Spreek een maximum af voor de verhouding tussen de minst rijken en meest rijken.

Elegant

Maak protocollen, rekenregels en afspraken toegankelijk en begrijpbaar voor leken.

Transparant

Maak inzage in rekeningen openbaar en publiek toegankelijk zodat de handelspraktijken een afspiegeling zijn van betrouwbaarheid en direct aan- en bespreekbaar worden. Geef zicht op de volledige transactiehistorie van alle deelgevers zodat je elkaar op waarde kunt schatten en elkaar een voortdurend groeiend voordeel van de twijfel kunt geven.

Betrouwbaar

Bevorder bonafide handelen in een web van vertrouwen terwijl malafide gebruik direct aan het licht komt en zichzelf corrigeert.

Zelfhelend

Ontwerp het immuunsysteem zodanig dat illegale en destructieve praktijken en systeemaanvallen worden voorkomen of in de kiem worden gesmoord.

Samen met de waarden die ons Identificeren kunnen we zo Bloeien.