Floreren

Rendement, innovatie, veerkracht en duurzaam ondernemen zijn enkele beoogde resultaten op de wensenlijst van menig organisatie. Agile-Lean assisteert met de zakelijke zin die nodig is voor een groeiend aantal tevreden klanten. Echter, hoe bed je Agile-Lean in op alle lagen en schaalgroottes in in je organisatie terwijl je blijft voldoen aan zaken zoals compliance en financiële verantwoording?

Vanaf dag één werken wij kortcyclisch met multidisciplinaire teams. Met de wetenschappelijke methode als basis en door de wol geverfde mensen met een scherp oog voorkomen we wrijving zodat de samenwerking tussen verschillende multi-disciplinaire teams vloeiend verloopt.

Wendbare teams moeten direct waarde toevoegen aan de klant of de personen die met de klant in direct contact zijn. Daarom zitten we vanaf de eerste dag met multidisciplinaire teams kort op de bal om de, eerder vaak gescheiden, werelden energiek met elkaar te laten samenwerken aan het hogere organisatiedoel.

De Zaak werkt met in de praktijk geteste en verfrissende, hedendaagse en bevrijdende aanpak van Agile-Lean transformaties op alle schaalgroottes. Onze door de wol geverfde trainers, adviseurs, coaches, mentoren en begeleiders onderscheiden zich door hun passie voor Agile-Lean thema’s en de omslag naar het werken in effectieve netwerkstructuren en ecosystemen. Hierdoor weten we Agile-Lean goed te integreren in bestaande processen.

Teams floreren in de kerngezonde Agile-Lean omgeving die ontstaat door gezonde omgeving die langzaam en zeker ontstaat.

Om te floreren doorloop je een aantal ontwikkelfasen:

Opnemen → Opleiden → Beklijven → Evolueren.