Bezitten

Van wie is De Zaak eigenlijk en waarom?

De Zaak is een Nederlandse Besloten Vennootschap en dus zijn er aandelen en wettelijk moet iemand daar eigenaar van zijn.

Dus wie is eigenaar van De Zaak en hoe komen nieuwe eigenaars binnen en wat betekent eigenaarschap?

Ons model is eenvoudig: iedereen die tenminste 2 jaar bij De Zaak is kan mede-eigenaar worden.

Waarom 2 jaar? Blij dat je het vraagt. Ook al zijn we berucht kieskeurig in werving, we kunnen De Zaak verzieken en een rotte appel binnenhalen. Waarschijnlijk valt ons dat op en raken de we een rotte appel sneller kwijt dan 2 jaar. De 2 jaar maakt de kans dat een een rotte appel ook aandeelhouder is veel kleiner en dat maakt het van de rotte appel afkomen een stuk makkelijker.

Nou kan je je afvragen, “Hè? Dus iedereen kan een partner worden? Echt?”

Precies! Het idee is dat als we iemand vertrouwen als mede-eigenaar, dan kunnen we die persoon ook vertrouwen om De Zaak te representeren, als zaakwaarnemer. Het tegenovergesteld geldt ook: als we na 2 jaar iemand onvoldoende vertrouwen als zaakwaarnemer is dat meestal een teken dat die persoon helemaal niet bij De Zaak past. Tot nu toe is dat echter niet gebeurd.

Traditioneel heb je vaak een of ander “selectieproces“ voor nieuwe partners. De meeste mensen haten dit. Het voelt als een of andere stomme schoonheidswedstrijd en de mensen die géén partnerschap wordt aangeboden zijn natuurlijk zeer teleurgesteld en vragen zich af waarom. Dus dat model hebben we gedumpt.

Wat kost mede-eigenaarschap?

Wij streven naar een minimale financiële waarde van De Zaak. Jazeker, dat heb je goed gehoord. We weten dat haaks staat op wat de meeste bedrijven doen. Maar herinner je dat de bedoeling van De Zaak niet het verrijken van haar eigenaren is. Het doel van De Zaak is blije consultants.

We hebben allemaal adviesbureaus gezien die volgens een piramidemodel werken, waar oudgedienden als vette katten parasiteren op de noeste arbeid van de nieuwkomers. Dat is precies wat we niet willen zijn.

Dus zijn onze aandelen vastgezet op laagste waarde die wettelijk mogelijk is. Alle aandelen van De Zaak hebben een totale waarde van 1 eurocent.

Als je mede-eigenaar wordt, hetgeen geheel optioneel is, dan koop je aandelen voor die lage prijs. Je hebt exact hetzelfde aantal aandelen als alle andere mede-eigenaren. Als de De Zaak verlaat moet je jouw aandelen tegen dezelfde prijs verkopen. Contracten vertelt je er meer over.

Kortom, er is geen financiële prikkel om aandelen te bezitten of te verzilveren.

Wat betekent eigenaarschap eigenlijk?

Eigenaarschap betekent in de praktijk heel weinig. Je wordt er niet rijk van en je krijgt niet meer invloed. Macht verkrijg je door meritocratie, niet door eigenaarschap—Kiezen en delen vertelt je er meer over. In theorie zijn er situaties waarin eigenaarschap verschil kán maken, zoals wanneer ons beslissingspreocess helemaal instort en we terug moeten vallen op een formele stemming van de aandeelhouders voor een kritische beslissing. Maar dat gebeurt zelden of nooit.

Wat is dan de zin van mede-eigenaarschap? Nou ja, mede-eigenaarschap is vooral symbolisch—een warme mistige gevoel van eigenaarschap van De Zaak. Sommigen vinden dat een prettig gevoel en kiezen hiervoor terwijl anderen eigenaarschap als meer papierwerk zien zonder persoonlijk voordeel.

Wat als iemand De Zaak koopt?

In theorie kan er iemand langs komen met een zak geld om De Zaak te kopen en in dat geval verzilveren de eigenaren De Zaak. In de huidige situatie verwachten we dat dat zeer onwaarschijnlijk is. De Zaak zelf is alleen maar een container, een platform. De werkelijke waard zijn de adviseurs en zelfs die zijn niet in dienst bij De Zaak. Dus zelfs als iemand technisch gezien De Zaak kan kopen, kunnen ze de mensen in De Zaak niet kopen. Bovendien, wie wil er eigenlijk een zaak kopen die er overduidelijk naar streeft haar financiële waarde te minimaliseren?

Maar wie weet. De wereld doet soms vreemde dingen.