Geluksindex

Onze primaire metriek is de “geluksindex”. Het is het enige ding dat we systematisch meten en opvolgen. De schaal loopt van 1–5. De gegevens leven in ons dashboard, een gedeeld Google rekenblad.

Hier is een voorbeeld en sjabloon. Voel je vrij het te kopiëren en naar je hand te zetten.

Er is een behoorlijk sterke groepsdruk om de Geluksindex bij te houden en de meesten doen dat dan ook. Echter, niemand wordt gedwongen, want een van onze kernwaarden is vrijheid, dus niemand dwingt wie dan ook om wat dan ook te doen). Samengevat geeft de Geluksindex ons een prachtig overzicht van wat er werkt en wat er hersteld dient te worden.

Vragenlijst

De drie hoofdvragen die we onderzoeken zijn:

 1. Hoe blij ben je om bij deze onderneming te zijn? Dit is de belangrijkste overkoepelende geluksindex.
 2. Hoe blij ben je met je taken? Taken zijn intern werk zoals bestuursvergaderingen, conferenties faciliteren of deze DNA webstek opzetten.
 3. Hoe blij ben je met je huidige klant, project of het op de bank zitten? Dit meten we apart omdat iemand soms heel blij met De Zaak kan zijn, maar verdrietig over de huidige klant. Andersom kan ook. Bankzitters (consultants op dit moment zonder klant) kunnen zo aangeven hoe ze zich daarover voelen. Soms willen mensen gewoon op de bank zitten.

De schaal is:

 • 5 = Superblij! Vooral zo houden.
 • 4 = Behoorlijk blij én er zijn zaken die beter kunnen.
 • 3 = Ik kan ermee leven én er zijn behoorlijk wat zaken die beter kunnen.
 • 2 = Hier voel ik me niet zo goed over. Als er niet snel iets veranderd ga ik eens om me heen kijken.
 • 1 = Wat een zooi! Ik wil weg!

N.B. Als je een kopie van deze vragenlijst maakt kan je die natuurlijk anonimiseren. Wij kiezen ervoor te weten wie er hoe over denkt omdat we een behoorlijk hoge vertrouwenscultuur hebben en mensen behoorlijk spontaan hun gedachten en meningen delen.

We hebben ook een “ververstkolom” waar je de datum invult van de laatste keer dat je jouw getallen hebt ververst. Als veel aantekeningen beginnen te verouderen (ouder dan 2 maanden) zeuren we elkaar meestal aan de kop om de cijfers te verversen. Helemaal de paar dagen voor een conferentie of bestuursvergadering omdat we de geluksgegevens gebruiken om inzichten en acties te genereren.

We hebben een aantal aanvullende kolommen om overige informatie te verzamelen. Deze zijn allen optioneel.

 • Wat voelt er nu het beste?
 • Wat voelt er nu het slechtst?
 • Wat zou je geluksindex verhogen?
 • Hoe draag jij bij aan het verhogen van de algehele geluksindex?
 • Overige reacties.

Het is bijzonder interessant te lezen wat mensen schrijven!

Soms zien we een kettingreactie. Bijvoorbeeld, Jan is pissig over iets en anderen zijn triest omdat Jan overstuur is waardoor alle getallen verslechteren. Dat is natuurlijk prachtig! Nu is het probleem zeer zichtbaar en meetbaar en kunnen we er iets aan doen.

Hoe we de geluksgegevens gebruiken

De Geluksindex wordt als kerngegevens gebruikt tijdens bestuursvergaderingen. Voor onze halfjaarlijkse onconferenties drukken we ze ook af en nemen ze mee.

Zodra het gemiddelde belangrijk verandert gaan we in gesprek over de reden en wat we kunnen doen om iedereen blijer te maken. Een 1 of 2 in een van de rijen is een concrete roep om hulp. Mensen doen hun uiterste best om uit te vogelen hoe ze de ander kunnen helpen en dat leidt vaak tot een of andere procesverbetering in De Zaak.

Bijvoorbeeld, ooit viel iemand terug naar een 1 vanwege de verwarring en frustratie over de routines van onze interne facturering. Binnen een week hielden we een werkplaats en vogelden we een beter proces uit. De Zaak ging erop vooruit en de Geluksindex verbeterde.

Onze Geluksindex is belangrijker dan welke financiële metriek dan ook, niet alleen omdat het ons belangrijkste aspect visualiseert, maar ook omdat het een leidende indicator is. Dat maakt ons wendbaarder en flexibeler. De meeste financiële metriek zijn volgende indicatoren en daarmee is het moeilijk om op tijd op veranderingen te reageren.

Gelukshistorie

We gebruiken een apart rekenblad voor onze gelukshistorie die de gemiddelde blijdschapsveranderingen in de tijd toont, gerelateerd aan specifieke gebeurtenissen. Die kaart verversen we met de hand. Zo nu en dan kopieert iemand simpelweg de gemiddelde gelukswaarden naar de Gelukshistorie zodat die ook weer ververst is.

Hier is onze Gelukshistorie over de periode 2016–heden.

Heel zinnig om trends te herkennen. Meestal zitten we rond de 4.