Product Owner

…je bent Product Manager, Project Manager of je vertegenwoordigt de belangen van je opdrachtgever naar een externe leverancier. De productieteams voeren hun werk agile uit.

Je wilt waarde creëren voor je klanten en opdrachtgevers. Bovendien moet je de vaak verschillende wensen en eisen van alle belanghebbenden voortdurend op de juiste manier tegen elkaar afwegen. Plus, je wilt de schaarse capaciteit van goede teams die op den duur steeds harder gaan per sé bijhouden en ze voortdurend de juiste dingen laten maken.

Het succes van een product valt of staat met de juiste invulling van de rol van Product Owner. Daarom is de rol van Product Owner de meest veeleisende en uitdagende van de drie rollen van Scrum. Goede Product Owners zijn schaars en moet je met een lampje zoeken. Of zelf kweken natuurlijk.

Deze tweedaagse opleiding leert je alles wat nodig is om met succes en plezier de rol van Product Owner te vervullen én bereidt je voor om het examen voor Professional Scrum Product Owner met succes af te leggen.

Wat ga je leren?

Na de training Product Owner weet je:

  • de essentiële concepten van Scrum;
  • hoe je jouw rol richting zakelijke belanghebbenden het best kunt vervullen; en
  • hoe je je het beste kunt verhouden met agile teams.

Na de training Product Owner kun je:

  • voor jouw product de juiste persona’s en productvisie opstellen;
  • goede User Stories schrijven;
  • een goede Product Backlog en Story Map opzetten, bijhouden en verfijnen;
  • alle verschillende belangen goed balanceren;
  • sprints en vrijgaves op de juiste manier plannen; en
  • het rendement (”ROI”) maximaliseren.

De opbouw van de training

De Product Owner training is een tweedaagse training die je spelenderwijs bekend maakt met Scrum en je inzicht verschaft in de rol van Product Owner. De training is praktisch ingericht en leert je de kneepjes van het vak. Je krijgt veel tips en technieken om de rol van Product Owner met succes uit te voeren. Aan de hand van vragen verdiepen we kennis over de rol van de Product Owner in de praktijk.

In-company

Voor afstemmen, vragen en een vrijblijvende offerte, bel Martien van Steenbergen op 06 53 54 59 60.

Wat is een volgende stap?

Wil je nóg ondernemender zijn als Product Owner, dan is Lean Startup een mooie volgende stap.

Neem contact op voor een praktische, leerzame en interactieve in-company-training.