Richten

…mogelijk aangespoord door de Amuse Lenig Leiderschap heb je besloten het roer om te gooien en je organisatie om te vormen tot een lenig, wendbaar, vloeiend geheel door een aantal veelbelovende talenten uit jouw organisatie middels de Leergang Lenig Leiderschap op te leiden tot Lenig Leider.

Zodra de hele zaak gelijkgericht is gaat het geheel stromen, voortgestuwd door de bedrijfsleiding en haar management. Een gemeenschappelijke grond en woordenschat zijn olie voor het vervolg.

Na de Richten-dag van de Leergang Lenig Leiderschap weet je het wat, waarom en hoe van:

  • agilelean, het Agile Manifesto, haar waarden, beginselen, praktijken en parels;
  • Kanban als middel om organisationele verandering schijnbaar moeiteloos in te zetten;
  • Scrum-raamwerk met haar rollen, rituelen en sociale objecten;
  • Scrum Master, Product Owner en Bouwploeg;
  • stabiele teams;
  • eeuwig ontwikkelende ‘plastic plannen’.

Met de nieuwe kennis, houding en mentaliteit die ten grondslag ligt aan agile en lean verkennen we vervolgens in Systemen een nog essentiëlere en diepere laag onder dit cruciale fundament.