Speelregels

Annulering

Elke training kan geannuleerd worden tegen de volgende vergoeding:

Wij hanteren een aantal eenvoudige speelregels. Onze speelregels zijn onze Algemene Voorwaarden.

werkdagen vóór de startdatumannuleringsvergoeding
> 200%
> 1050%
≤ 10100%

Betalingstermijn

Elke factuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij het recht de wettelijke rente en eventuele administratie- en invorderingskosten te berekenen.

Geheimhouding

Wij verplichten ons tot geheimhouding van hetgeen wij bij de uitoefening van ons werk ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt.

Overmacht

Indien de trainer of coach door ziekte of overmacht de training op de vastgestelde data niet kan geven, kan de opdrachtgever kiezen voor een gelijkwaardige vervanger of voor het vaststellen van nieuwe data. Dit brengt geen kosten met zich mee voor de opdrachtgever en deze kan ook geen kosten claimen.

Auteursrecht

De training of delen van de training mogen niet gekopieerd worden of opgenomen worden in een andere training zonder schriftelijke toestemming van AardRock.

Integriteitscode

Deze speelregels zijn slechts compleet samen met onze Integriteitscode.