Categorieën
Geen categorie

Veilige haven

Beste Klant,

Sommige uitspraken—met name die over toekomstige producten, diensten en uitbreidingen—zijn vooruitblikken die onderhavig zijn aan risico’s en onzekerheden.

Deze voorspellingen zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen en de voorwaarden zoals hieronder genoemd.

Door specifieke risico’s en onzekerheden zullen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de geprojecteerde.

Onze verwachting wordt gegeven op voorwaarde dat aan de volgende eisen is voldaan:

 • én we starten écht op de afgesproken datum:
  • én het team is compleet—alle vaardigheden op de vereiste capaciteit, voltijd beschikbaar (geen deeltijd), geworven, getraind, op volle toeren, klaar om alles uit de kast te trekken;
  • én we hoeven niet te wachten totdat andere projecten afgerond zijn;
 • én we beseffen onze simultaanlimiet—lineair schalen is een fabeltje;
 • én iedereen geniet een speling van ongeveer 15%; anders gezegd, een benutting van ongeveer 85%;
 • én het aantal afhankelijkheden tussen teams is kleiner dan drie, want elke afhankelijkheid minder verdubbelt de kans om op tijd te leveren;
 • én we begrijpen onze technische schuld volledig:
  • én onze codekwaliteit is tenminste drie op een schaal van één tot vijf;
  • én de codekwaliteit blijft tenminste hetzelfde of verbetert;
  • én we hebben nul kritische of majeure defecten;
  • én we houden onze code altijd schoon;
 • én we kunnen zelfstandig code in gebruik (productie) nemen totdat het gebruiksklaar is;
 • én we begrijpen dat splijten en splitsen resulteert in meer resultaat, snellere opleveringen, minder verspilling (yagni) én drie keer zoveel items.

Als slechts aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, moeten we onze verwachtingen naar achteren bijstellen.

Wij actualiseren deze informatie voortdurend zodat je jouw plannen overeenkomstig en tijdig bij kunt stellen.

Vrij naar Wikipedia » Safe Harbour Statement.