Categorieën
Geen categorie

Flow Team

…een complexe organisatie in een complexe wereld op weg naar een betere fitness en gezondheid in deze woeste woelige wereld.

Bedoeling

Als flow team willen we onze klanten verzekeren van het…

vloeiend en plezierig verlopen van transformaties

…zodat ze op tijd krijgen wat ze nodig hebben terwijl ze van ons flexibel, gestructureerde, consistente en samenhangende proces genieten.

Domeinen

Wij bekommeren ons om en koesteren De Manier—onze volledige manier van werken—van wens en behoefte van de klant en gebruikers tot en met de realisatie, ingebruikname en onderhoud en de doorontwikkeling.

Verantwoordelijkheden en Aansprakelijkheden

 1. Wij stroomlijnen de bedrijfsbrede manier van werken—De Manier—voor alle teams en binnen de visie, intentie, missie en strategie van de Opperhoofden.
 2. Wij geven vorm , structureren, optimaliseren en handhaven het gehele ontwikkel- en bouwproces van de tent, terwijl we suggesties en bezwaren van Opperhoofden en afzonderlijke Squads actief verkennen en integreren.
 3. Wij sporen proactief wrijving, weerstand en blokkades op die de doorstroom van werk frustreren, verkennen ze en dempen ze of nemen ze weg.
 4. Wij meten en publiceren beschikbare capaciteit—doorstroomvolume, voorspelbaarheid, doorlooptijd—en stemmen de vraag daarop af.
 5. Wij ontwikkelen, onderhouden en handhaven de verzameling uitgeschreven werkafspraken die het werkplezier, voorspelbaarheid en doorstroom van werk bevorderen.
 6. Wij assisteren en coachen Squads en Opperhoofden op het gebied van Agile & Lean principes en praktijken zodra nodig of gewenst is.

Beleid

Alle proceswijzigingen die de interactie tussen Squads onderling en tussen Squads en Klanten beïnvloeden moeten door het Flow Team opgenomen worden in De Manier.

Definities

Voor jouw toko voer je werk uit in een expliciet gedefinieerde Rol. Een Rol is een organisatiestructuur met een beschrijvende (en klinkende?) naam en een of meer van de volgende zaken:

 • De Bedoeling is een capaciteit, potentieel of onrealiseerbaar doel dat we namens de organisatie nastreven of uiten.
 • Eén of meer Domeinen zijn zaken die we namens de organisatie exclusief als ons eigendom beheren en reguleren. Domeinen zijn dus onze zaak, niet de jouwe.
 • Eén of meer Verantwoordelijkheden zijn de lopende activiteiten van de organisatie die wij uitvoeren en waar je ons dus op aan kunt, ja zelfs moet, spreken. Hou ons scherp.
 • Beleid zijn:
  1. machtigingen waarmee we anderen in staat stellen materiële impact binnen ons Domein te veroorzaken of beheren,
  2. grenzen aan hoe anderen dit kunnen doen wanneer ze daartoe gemachtigd zijn.

Voordat Beleid geldig is dient het gepubliceerd te zijn op een forum dat toegankelijk is voor alle belanghebbenden die hier mogelijk door geraakt worden.

Bron: Sociocratie.