Categorieën
Geen categorie

Ontpopper

De ontpopper geeft mensen vleugels en zorgt ervoor dat iedereen zich als een vis in het water voelt.

De Bedoeling

De essentie van wat ons bezighoudt is:

Jouw potentie, onze passie.™

Kortom, wij willen:

 • Mensen laten schitteren zodat ze optimaal en met veel werkplezier uit de verf en tot hun recht komen. Ze voelen zich als vis in het water.
 • Maximale liquiditeit van productteams garanderen (π-gebaseerde teamleden voor maximale bestendige capaciteit en doorstroom van werk). No Business Like Flow Business™.
 • Vakmanschap = meesterschap cultiveren door ieder onder onze hoede zich persoonlijk te laten ontwikkelen op haar of zijn:
  • vakgebied (harde of vaktechnische vaardigheden); en
  • houding en omgang (zachte of sociale vaardigheden).

Mensen willen ergens bijhoren. Als ontpoppers bieden wij ze die gemeenschap op ieders specifieke vakgebied. Je kunt ons zien als de rentmeesters of hoeders van een of meer gildes of vakgroepen—een coherente verzameling kennisgebieden.

Soms voelt ons werk als onder water hardlopen, soms lopen we zelfs vast in het behalen van onze Bedoeling en ambities. Wij zijn dan verplicht om de organisatie uit te dagen en zo de zaak weer vlot te trekken.

Waarden

Wij maken voortdurend keuzes op basis van onze gemeenschappelijke waarden:

 • Respectvol
 • Transparant
 • Verbindend
 • Realistisch

Daarnaast zijn we billijk, geloofwaardig en scherp.

Houdt ons scherp—Als je ooit merkt dat wij onze waarden niet leven, dan verwachten we dat je ons daar op aanspreekt.

Domeinen

Wij bekommeren ons om de kwaliteit van vast en tijdelijk personeel binnen Technologie zodat alle productteams ideaal, volledig en samenhangend zijn samengesteld en zich voortdurend doorontwikkelen voor maximale pasvorm (fitness) in de voortdurend veranderende mediawereld.

Met kwaliteit bedoelen we het (door)ontwikkelen en uitvoeren van visie en strategie op het gebied van persoonlijk vakmanschap, meesterschap en sociale vaardigheden.

Samen met de agile coaches en de teams waarvan ze lid zijn ontpoppen wij medewerkers. Anders gezegd, agile coaches en ontpoppers springen elkaar bij, vullen elkaar aan en laten geen gaten vallen. Bij overlappende verantwoordelijkheden stemmen agile coaches en ontpoppers altijd vooraf af zodat ze samen coherent, consistent en congruent optreden.

Verantwoordelijkheden

Voor degenen die onder onze hoede zijn en in harmonie met agile coaches drijven, assisteren en coachen wij individuen, coaches, teams, de leiding en de organisatie op het gebied van ontwikkeling van mensen, teams en organisatie. Daartoe ondernemen wij volgende activiteiten:

 • Wij werven, inschepen, ontwikkelen en uitschepen topkwaliteit collega’s.
 • Wij geven zin (richting, betekenis, nut en lust).
 • Wij cultiveren frequente samenscholingen voor het delen van kennis, kunde en ervaring.
 • Wij zorgen voor een gezonde financiële huishouding ten behoeve van personeel.
 • Wij koesteren een optimale vitaliteit en beschikbaarheid met betrekking tot vakantie, vrije dagen en gezondheid.
 • Wij streven naar het optimaal vervullen van de personele behoeften van de rollen, domeinen en teams die wij dienen.
 • Wij zorgen voor de ontwikkeling van visie en strategie op de genoemde vakgebieden.
 • Wij versnellen innovatie op specifieke strategisch inhoudelijke gebieden.
 • Wij staan garant voor optimale doorstroom van werk (flow) van productteams.
 • Wij sporen samen met de agile coaches actief menselijke wrijving en weerstand op die de harmonie en/of doorstroom van werk frustreren, verkennen deze en denken deze om naar constructieve energie en dempen ze of nemen ze weg.
 • Wij koesteren een gezonde vloeibare schil van inhuur.
 • Wij onderhouden een glasheldere beschrijving van rollen (dus níet van functieprofielen).
 • Wij ontwikkelen, onderhouden en handhaven onze uitblinkgids—de verzameling uitgeschreven werkafspraken die het werkplezier en met name het ontpoppen van mensen en teams bevorderen.

Principes

Om altijd, met name in moeilijke, soms urgente situaties, snel en doeltreffend de juiste keuze te maken, kiezen wij expliciet voor een aantal principes boven andere, ook belangrijke, principes.

 • Wij passen het systeem aan aan onze behoeften en doelen en niet andersom.
 • Wij maximaliseren de liquiditeit van productteams zelfs boven het aan boord houden van een collega.
 • Wij streven naar een eigen/inhuur ratio van 70/30 (nu 30/70).

Beleid

 • Binnen kaders Technologie én P&O (die op hun beurt binnen die van de De Zaak en de CAO liggen) bepalen, ontwikkelen en handhaven wij de randvoorwaarden en kwaliteitscriteria van onze bemensing in de uitblinkgids. Alle wijzigingen op dit gebied moeten door ons in de uitblinkgids opgenomen worden.
 • De uitblinkgids bevat conventies, waarden beginselen, principes, praktijken voor ons vak als ontpopper.
 • Wij bepalen:
  • wie er aan boord komt en tegen welke vergoeding;
  • inhuurtarieven;
  • welke kennis wordt ontwikkeld;
  • waarom, wanneer en hoe je eventueel weer uitgescheept wordt;
  • welke faciliteiten nodig zijn voor jouw ontwikkeling;
  • hoeveel van jouw capaciteit besteed wordt aan jouw ontwikkeling;
  • hoe we met urenbriefjes omgaan;
  • hoe we met vakantieverzoeken omgaan;
  • hoe we met ziek- en betermeldingen omgaan;
  • welke budgetten nodig zijn voor ontwikkeling en opleiding van onze vaste staf.