Categorieën
Geen categorie

Reisagent

Een goede agile coach is een reisagent.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Idem zoveel doelen en bestemmingen. De visionier is een reisagent de haar klanten als reizigers de reis van hun leven kan geven. Als reisagent vertelt ze niet waar je heen moet maar geeft wel richting. Soms, als je duidelijk maakt waar je behoefte aan hebt, beveelt ze een aantal reisbestemmingen aan waar je nog niet aan gedacht hebt en die je nog niet kent.

Categorieën
Geen categorie

Flow Team

…een complexe organisatie in een complexe wereld op weg naar een betere fitness en gezondheid in deze woeste woelige wereld.

Bedoeling

Als flow team willen we onze klanten verzekeren van het…

vloeiend en plezierig verlopen van transformaties

…zodat ze op tijd krijgen wat ze nodig hebben terwijl ze van ons flexibel, gestructureerde, consistente en samenhangende proces genieten.

Categorieën
Geen categorie

Zekerheid

Je wilt graag weten waar je aan toe bent. Daarom vinden sommigen wetten en regels vaak fijn. Sommigen voelen zich ongemakkelijk en onrustig als zaken vaag zijn, er geen duidelijke afspraken zijn of ze niet gehandhaafd worden. Je wilt zekerheid.

Categorieën
Geen categorie

Krachttaal

Actie voeren, hoe zet je jezelf daartoe aan? Eén van de manieren is om krachttaal in plaats van ‘slaptaal’ te gebruiken. Wij mensen gebruiken veel te slappe en demotiverende en zelfvernietigende taal. Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Krachttaal is echt heel eenvoudig en bovendien makkelijk aan te leren. Oefen gewoon een week bewust met de vijf onderstaande woordwissels.

Categorieën
Geen categorie

Retroprospectief

De term ‘retroprospectief’ is een Martienisme: samentrekking van:
  • ‘retrospectief’ (terugblikken); en
  • ‘prospectief’ (vooruitblikken).
Categorieën
Geen categorie

Feit → Inzicht → Actie

De wendbare wereld streeft naar het voortdurend verbeteren van de manier van werken zodat iedereen met nóg meer plezier aan de slag kan. De retroprospectief helpt je daarmee met drie heldere stappen:

FeitInzichtActie

Categorieën
Geen categorie

Een manifest voor kleine teams die belangrijk werk doen

We zitten altijd onder strakke deadlines omdat tijd ons meest waardevolle bezit is.

Als je een belofte doet, spreek dan een datum af. Geen datum, geen belofte.

Als je een datum afspreekt, kom die dan na.

Als je geen datum af kunt spreken, vertel ons het dan vroeg en vaak. Plan B goed voorbereid is een betere strategie dan hoop.

Categorieën
Geen categorie

Zonder sprint geen gevoel van urgentie

Scrum wordt gezien als de haarlemmerolie voor wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties, productontwikkeling en het verzetten van werk.

Echter, Scrum zit in haar eigen ontwikkeling muurvast. Nieuwe inzichten dringen niet of nauwelijks door tot de kern van Scrum zoals beschreven in de Scrumgids.

Categorieën
Geen categorie

Hypothese-gedreven ontwikkeling

Als je maar even Googelt op “hypothesis-driven development”, dan vind je al snel het volgende sjabloon voor hypothese-gedreven ontwikkeling:

Wij geloven dat verandering resulteert in uitkomst.
Wij weten dat we geslaagd zijn zodra we zien dat metingen.

Uit de heup geschoten een voorbeeld voor een attractiepark:

Wij geloven dat het helder tonen van actuele wachttijden in onze app resulteert in toename van mond-tot-mondreclame door ‘maximizers’.
Wij weten dat we geslaagd zijn zodra meer dan 10% van de bezoekers via de app desgevraagd aangeeft aangespoord te zijn door iemand die bij ons bekend staat als ‘maximizer’.

Categorieën
Geen categorie

Dagwissel

De dagwissel is een werkoverleg dus praat over het werk en niet over wie wat gedaan heeft of gaat doen.