Categorieën
Beeldspraak Caitlin Walker Metafoor Zuivere Taal

Beeldspraak en metafoor van een software-ontwikkelaar

Voorbeeld van hoe Caitlin Walker met Zuivere Taal een software-ontwikkelaar rijke beelden en metaforen ontlokt en hem ook daarnaar terugbrengt zodra hij afdwaalt naar het meer analytische.

Caitlin verontschuldigt zich voor haar vermoeide uiterlijk en verplichte kapsel omdat ze 38 weken zwanger was op dat moment

Categorieën
Zuivere Taal

Clean Language for Agile Coaches

Categorieën
Zuivere Taal

Reservoir van prachtig blauw water

C=Cliënt, F=Facilitator, vet=Zuivere Taal-vraag.

C: Ik word zo boos op mijn kinderen. Ik kan mezelf niet stoppen. Achteraf spijt me dat zo. Ik wou gewoon dat ik niet zo boos werd.

F: En wanneer je zo boos wordt op je kinderen, wat voor boos is dat boos?

C: Een boos dat me helemaal opvreet.

F: En wanneer boos je helemaal opvreet, waar is dat boos dat je helemaal opvreet?

C: Hier, vanbinnen [cliënt raakt maag aan].

F: En waar precies vanbinnen?

C: In mijn maag.

F: En waar precies in je maag?

C: In de kern.

F: En wat voor kern is die kern?

C: Het is heet.

F: En is er nog iets anders over die hete kern in je maag?

C: Het begint met opborrelen.

F: En wanneer hete kern in je maag begint met opborrelen, dat is opborrelen zoals wat?

C: Net als een vulkaan.

F: En wat voor vulkaan?

C: Oud en knoestig.

F: En is er nog iets anders over het opborrelen van een oude en knoestige vulkaan?

C: Wanneer de bubbels de oppervlakte bereiken is er rook en sta ik op het punt te ontploffen.

F: En wat gebeurt er net voor je op het punt staat te ontploffen?

C: Ik probeer er een deksel op te doen.

F: En wanneer je er een deksel op probeert te doen, wat gebeurt er dan?

C: De druk neemt toe.

F: En wanneer druk toeneemt, wat gebeurt er met rook?

C: [denkt na] Vreemd, ik heb me nooit gerealiseerd dat het nergens heen kan. Het mengt zich met de bubbels of zo en maakt ze zuur. Geen wonder dat ik daar beneden zoveel last heb.

F: En opborrelen en rook en probeert er een deksel op te doen en staat op ontploffen en druk neemt toe en zuur. En wanneer opborrelen begint, wat wil je dat er gaat gebeuren?

C: Dat ze me het hoofd niet op hol brengen.

F: En wanneer ze je hoofd niet op hol brengen, wat gebeurt er dan?

C: Dan blijf ik kalm.

F: En is er nog iets anders wanneer je kalm blijft?

C: Ik kan het niet beschrijven, het is een soort… vloeistof… stromend.

F: En wanneer je kalm blijft en vloeistof en stromend, dat is vloeistof, stromend zoals wat?

C: Als een… als een bergbron.

F: En waar kan een bergbron zoals deze vandaan komen?

C: Mijn hart [beide handen op borst].

F: En waar in je hart?

C: In de kern.

F: En is er een relatie tussen kern van je hart en kern van je maag?

C: Ja, waneer mijn hart kalm is kan ik vertellen hoe ik me voel.

F: En wat is er nodig om hart kalm te houden wanneer opborrelen begint?

C: [lange pauze] De bubbels moeten de bron meer laten stromen. Dat neutraliseert, houdt mijn hart kalm en ik kan mijzelf beter uiten.

F: En kunnen bubbels de bron meer laten stromen?

C: Dat kunnen ze nu wel!

F: En als bubbels de bron meer laten stromen, en wat gebeurt er dan?

C: De bron kan me afkoelen en ik heb dat ontploffende gevoel niet meer.

F: En wat gebeurt er dan met vulkaan?

C: De krater vult zich met water en wordt een meer.

F: En wat gebeurt er daarna?

C: Uiteindelijk sterft het uit… het zal een reservoir worden.

F: En wat voor reservoir?

C: Een prachtige blauw uitpsansel van water waar mensen kunnen spelen.

F: En wanneer bergbron je af kan koelen en je hebt niet dat ontplofgevoel en vulkaan wordt een reservoir van prachtig blauw water en mensen spelen, wat gebeurt er dan met alles-opvretende boosheid?

C: Dan kan ik het inhouden [glimlacht].

F: En is er nog iets anders dat je nu nodig hebt?

C: Nee, dank je.

Bron: Tangled Spaghetti in My Head: Making use of metaphor, Penny Tompkins, Wendy Sullivan and James Lawley. Voor het eerst gepubliceerd in Therapy Today, tijdschrift van BACP, oktober 2005.

Categorieën
Zuivere Taal

Zuivere Taal-vragen

Zuivere Taal kent een beperkt aantal standaardvragen die je het best letterlijk gebruikt, ook al voelt het soms wat onnatuurlijk en krampachtig. Als je er veel mee oefent maak je je het eigen en komt het heel natuurlijk over. De cliënt ervaart het als uitermate prettig, voelt zich gehoord en erkend. Empathie is een van de krachten van Zuivere Taal.

Rekken

Rekken verzamelt attributen en eigenschappen door  “wat”-vragen te stellen. Bij de “zoals wát”-vraag komt de cliënt vaak met een metafoor of beeld op de proppen. Heel handig voor het vervolg van het gesprek.

 • En X, dat is X [netzoals/alsof wát?
 • En X, wat voor X is die X?
 • En X, is er nog iets anders over X?

  Richten

Richten ontlokt uitspraken over gewenste uitkomsten en visies over de (nabije) toekomst. Handig om aanvullend te rekken zodat een scherper toekomstbeeld ontstaat.

 • En wat wil je dat er gaat gebeuren?
 • En X, wat wil je dat er gaat gebeuren?
 • En X en Y en Z …, wat wil je dat er gaat gebeuren?

Plekken

Plekken verzamelt eigenschappen over de locatie en daarmee een, vaak ruimtelijke, relatie ten opzichte van andere zaken.

 • En X, waar is X?
 • En X, waar is X ongeveer?
 • En X, waar precies is X?
 • En X, hoe ver is X?
 • En X, waar komt X vandaan?
 • En X, in welke richting gaat X?
 • En X, is X aan de binnenkant of buitenkant?

Tijden

Tijden verzamelt informatie over de volgorde in de tijd, een tijdlijn, zo je wilt. Soms is daarin oorzaak en gevolg te ontdekken.

 • En als X, wat gebeurt er vlak/net vóór X?
 • En als X, wat gebeurt er dan/daarna?
 • En wat gebeurt er nu?

Bronnen

Bronnen is nieuwsgierig naar de oorsprong van dingen. Waar komt het vandaan? Wat schept het?

 • En X, waar kan X vandaan komen?
 • En X, waar komt X vandaan?
 • En wat bepaalt X of Y?

Relateren

Relateren onderzoekt de verbanden, overeenkomsten en verschillen tussen twee of meer zaken.

 • En X, is er een relatie tussen X en Y?
 • En X en Y, hoe verschillen X en Y?
 • En als X, wat gebeurt er dan met Y?

Conditioneren

Conditioneren speurt naar de voorwaarden waaronder bepaalde zaken wel of juist niet mogelijk zijn of ontstaan.

 • En wat is er nodig zodat X kan gebeuren?
 • En kan X?
 • En wat is er nodig om X wanneer Y?

Toetsen

Soms helpt het om te toetsen waar bepaalde informatie vandaan komt.

 • En X, hoe weet je X?
Categorieën
Zuivere Taal

BFM interviewt Caitlin Walker

Je kan denken dat de term Zuivere Taal betekent dat geen vloeken en krachttermen gebruikt. Echter, Zuivere Taal helpt mensen hun eigen betekenis over te dragen, vrij van de afleidende en vaak vooringenomen interpretatie van anderen. Caitlin Walker, een leerling van David Grove, de man die de techniek ontwikkelde, leert ons hoe we deze moderne vorm van communicatie kunnen gebruiken om duidelijkheid, begrip en samenwerking binnen een team of bedrijf te bevorderen.

Luister naar de podcast waarin BFM Caitlin Walker interviewt over Clean Language.

Categorieën
Zuivere Taal

Clean Language

De Engelse versie van Zuivere Taal. Zie ook cleanlanguage.co.uk.

Categorieën
Zuivere Taal

Caitlin Walker

caitlin-walker

Caitlin Walker, zie Clean Language.co.uk

Categorieën
Zuivere Taal

Zuivere Taal

Zuivere Taal is een bevragingstechniek die uitblinkt uit in nieuwsgierigheid en empathie. De facilitator of coach stelt uitsluitend onderzoekende vragen waardoor het gesprek zuiver blijft, onbesmet met eigen meningen, standpunten en ervaringen van de vragensteller. Het “leiden van de getuige” wordt zo uitermate makkelijk en effectief vermeden. Hierdoor ontstaat een schoon gesprek waarin de ander zich meestal volkomen begrepen én geholpen voelt.

Na een aantal zuivere gesprekken raakt de ander bekend met en leert van haar eigen symbolische wereld en ziet de ander vaak zélf in hoe zij de kwestie het best verhelpt.

Toegang tot en het bekrachtigen van de metafoor en de bijbehorende levensprocessen kan bij de ander eenvoudig nieuwe manieren van doen vestigen.

Wanneer je met een aantal zeer eenvoudige vragen en de exacte woorden—letterlijk dus—de ander bevraagt over haar metaforen, verandert de perceptie van de kwestie.

Het stellen van slechts enkele Zuivere Taal-vragen kan verassend inzichtelijke en effectieve respons produceren.

Lees bijvoorbeeld het verslag reservoir van prachtig blauw water en oefen zelf met de Zuivere Taal-vragen.

David Grove heeft Zuivere Taal ontwikkelt en Caitlin Walker heeft die draad vervolgens met verve opgepakt en doorontwikkeld.

Voor meer informatie, zie Clean Language.

Categorieën
Zuivere Taal

Alsof

Eén van de Zuivere Taal-vragen is:

 • En wanneer X, dat is X zoals wát?

Je kan ook vragen:

 • En wanneer Xdat is X alsof wát?
Categorieën
Zuivere Taal

David Grove

david-grove

David Grove ontdekte dat bij meer en meer gebruik van zuivere taal meer en meer cliënten gebruik maken van metaforen om hun symptomen te beschrijven. Wanneer zuivere taal-vragen vervolgens weer gericht worden op die metaforen en symbolen komt er onverwachte informatie voor de cliënt beschikbaar, vaak met overweldigende resultaten.

Hij ontdekte dat hoe minder hij probeerde om het wereldmodel van de cliënt te veranderen, hoe meer deze de eigen kernpatronen ging ervaren, waarbij organische, duurzame veranderingen op een natuurlijke wijze uit het eigen systeem van de cliënt ontsproten.

Wanneer hij met zeer eenvoudige vragen en met de exacte woorden van de cliënt navraag deed over de metaforen, veranderde de perceptie van het trauma.