Verstrengeld ontwikkelen

De duurste manier om je idee te testen is om productiekwaliteit te bouwen en leveren. Ontdekken Ontwikkelen Focus Snel en goedkoop leren en (in)valideren. Snel, betaalbaar en voorspelbaar leveren van topkwaliteit, gebruiksklaar. Ideeën vele enkele Doen aanpassen, smoren ontwerpen en implementeren Trekker UX/dev ux/DEV Samen meer dan apart Wij werken als ontwerpers en ontwikkelaars heel […]

Gilde

Gildes gaan over het in de praktijk omarmen en voortstuwen van technologie om behoeften te vervullen (en zo waarde te creëren). Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: een gilde is een praktijkgemeenschap.  De praktische gildeleden voeren meer gesprekken over hun ervaringen en hoe ze behoeften vervullen dan over hun eigen ideeën. Een gilde was […]

Agiele Architectuur

Ja! Wij willen ook Agiele Architectuur. Wat betekent agiel eigenlijk? Agiel: 1) Beweeggrond; 2) Beweeglijk; 3) Gezwind; 4) Kwiek; 5) Lenig; 6) Levendig; 7) Soepel; 8) Vlot; 9) Vlug. Zomaar wat karakteristieken van Agiele Architectuur: Agiele Architectuur is geen blauwdruk. Agiele Architectuur gaat over welke veranderingen je kunt negeren. Agiele Architectuur gaat over impactvolle keuzes vooraf […]

Trio

Als je met zijn zevenen dineert doet soms de hele tafel mee aan de conversatie, maar vaak vallen de gesprekken uiteen in kleinere groepen van twee, drie of vier mensen. Een grote groep splitst zich vaak vanzelf op in kleinere zodra te druk of te rumoerig wordt. De menselijke aard is om niemand zonder reden […]

Koolmees, Torenvalk, Zwaan

Koolmees Torenvalk Zwaan Vlieghoogte 150 m 1000–2000 m 7000–10000 m Focus Leveren Coördineren Kiezen Niveau Operationeel (1) Tactisch (2) Strategisch (3) Handelswaar Werkitems Initiatieven Portfolio Beslissers beslissers dichtbij de actie beslissers met overzicht Drie Vliegniveaus—leveren, coördineren en kiezen Hoe hoger je vliegt, hoe meer overzicht je hebt in alle richtingen en hoe minder detail je […]

Rol versus functie

Rol ≠ functie Een functie beschrijft mensen die georganiseerd worden, inclusief het pakket aan taken waarvoor een persoon de verantwoordelijkheid krijgt toegewezen. Een rol beschrijft het werk dat en de activiteiten die georganiseerd worden, geheel in lijn met de principes en praktijken in de wendbare wereld: manage het werk en laat de mensen zich daaromheen […]

Ontpopper

De ontpopper geeft mensen vleugels en zorgt ervoor dat iedereen zich als een vis in het water voelt. De Bedoeling De essentie van wat ons bezighoudt is: Jouw potentie, onze passie.™ Kortom, wij willen:

Reisagent

Een goede agile coach is een reisagent. Zoveel mensen, zoveel wensen. Idem zoveel doelen en bestemmingen. De visionier is een reisagent de haar klanten als reizigers de reis van hun leven kan geven. Als reisagent vertelt ze niet waar je heen moet maar geeft wel richting. Soms, als je duidelijk maakt waar je behoefte aan […]

Flow Team

…een complexe organisatie in een complexe wereld op weg naar een betere fitness en gezondheid in deze woeste woelige wereld. Bedoeling Als flow team willen we onze klanten verzekeren van het… vloeiend en plezierig verlopen van transformaties …zodat ze op tijd krijgen wat ze nodig hebben terwijl ze van ons flexibel, gestructureerde, consistente en samenhangende […]

Zekerheid

Je wilt graag weten waar je aan toe bent. Daarom vinden sommigen wetten en regels vaak fijn. Sommigen voelen zich ongemakkelijk en onrustig als zaken vaag zijn, er geen duidelijke afspraken zijn of ze niet gehandhaafd worden. Je wilt zekerheid.