Rol versus functie

Rol ≠ functie Een functie beschrijft mensen die georganiseerd worden. Een rol beschrijft het werk dat en de activiteiten die georganiseerd worden, geheel in lijn met de principes en praktijken in de wendbare wereld: manage het werk en laat de mensen zich daaromheen zelforganiseren. Je bent niet je rol. Je kanaliseert, mogelijk samen met anderen, […]

Ontpopper

De ontpopper geeft mensen vleugels en zorgt ervoor dat iedereen zich als een vis in het water voelt. De Bedoeling De essentie van wat ons bezighoudt is: Jouw potentie, onze passie.™ Kortom, wij willen:

Reisagent

Een goede agile coach is een reisagent. Zoveel mensen, zoveel wensen. Idem zoveel doelen en bestemmingen. De visionier is een reisagent de haar klanten als reizigers de reis van hun leven kan geven. Als reisagent vertelt ze niet waar je heen moet maar geeft wel richting. Soms, als je duidelijk maakt waar je behoefte aan […]

Flow Team

…een complexe organisatie in een complexe wereld op weg naar een betere fitness en gezondheid in deze woeste woelige wereld. Bedoeling Als flow team willen we onze klanten verzekeren van het… vloeiend en plezierig verlopen van transformaties …zodat ze op tijd krijgen wat ze nodig hebben terwijl ze van ons flexibel, gestructureerde, consistente en samenhangende […]

Zekerheid

Je wilt graag weten waar je aan toe bent. Daarom vinden sommigen wetten en regels vaak fijn. Sommigen voelen zich ongemakkelijk en onrustig als zaken vaag zijn, er geen duidelijke afspraken zijn of ze niet gehandhaafd worden. Je wilt zekerheid.

Krachttaal

Actie voeren, hoe zet je jezelf daartoe aan? Eén van de manieren is om krachttaal in plaats van ‘slaptaal’ te gebruiken. Wij mensen gebruiken veel te slappe en demotiverende en zelfvernietigende taal. Dat moet maar eens afgelopen zijn. Krachttaal is echt heel eenvoudig en bovendien makkelijk aan te leren. Oefen gewoon een week bewust met […]

Zonder sprint geen gevoel van urgentie

Scrum wordt gezien als de haarlemmerolie voor wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties, productontwikkeling en het verzetten van werk. Echter, Scrum zit in haar eigen ontwikkeling muurvast. Nieuwe inzichten dringen niet of nauwelijks door tot de kern van Scrum zoals beschreven in de Scrumgids.