Tarieven

AardRock hanteert de onderstaande standaardtarieven. Alle combinaties van dagdelen zijn mogelijk. Het tarief voor combinaties is het gemiddelde van de twee afzonderlijke dagdelen. Zo kost bijvoorbeeld een dagdeel assisteren en een dagdeel trainen op dezelfde dag en locatie: (€1 200 + €3 000) ÷ 2 = €2 100.

ACTIVITEITDAGDEELDAG
Assisteren
begeleiden, coachen, mentoren, hofnar
7201 200
Faciliteren
workshops, bijeenkomsten, samenscholen, voorzitten
1 0801 800
Opleiden
trainen, max. 12 deelnemers
1 8003 000