Categorieën
Geen categorie

Retroprospectief

De term ‘retroprospectief’ is een Martienisme: samentrekking van:
  • ‘retrospectief’ (terugblikken); en
  • ‘prospectief’ (vooruitblikken).

Tijdens de weekwissel doe je voor product en proces beiden een retroprospectief. De retroprospectief steek je in volgens [[Feit → Inzicht → Actie]]. Voor de actie gebruik je bij voorkeur [[krachttaal]].

‘Product’ is de verzamelnaam voor de producten en diensten die je levert (de posten op je factuur, zeg maar). ‘Proces’ is de manier waarop je jouw product maakt en levert, de gezamenlijke manier van werken, je cultuur. Beiden wil je voortdurend verbeteren (kaizen).

De dagstart (of Daily Scrum) is een zeer operationele miniretroprospectief.

In Scrum heet de productretrospectief ‘product review’ en de productprospectief ‘sprint planning’. Voor het proces heet dat in Scrum ‘retrospective’, dus maar één bijeenkomst waarin zowel terug- als vooruitgeblikt wordt.