Categorieën
Geen categorie

Feit → Inzicht → Actie

De wendbare wereld streeft naar het voortdurend verbeteren van de manier van werken zodat iedereen met nóg meer plezier aan de slag kan. De retroprospectief helpt je daarmee met drie heldere stappen:

FeitInzichtActie

De Japanse term voor voortdurend verbeteren is is kaizen—goede verandering. Lean Kanban heeft daar de kata voor en Scrum kent het ritueel sprint retrospective. In het Nederlands is dat dan ‘retrospectief’, een duur woord voor terugblik. Maar je kijkt ook vooruit! Je maakt immers een plan van aanpak om de manier van werken te verbeteren. Dus dekt de term ‘retroprospectief’ de lading beter.

 

 1. Feit—Start de sessie met een overzicht van relevante feiten sinds de vorige wissel:
  • basismetriek:
   • aantal items gefinisht, gestart, geblokkeerd;
   • meetbare resultaten van vorige experimenten;
   • tijdlijn:
    • wat is er gebeurd?
    • wat zijn de relevante beslissingen en veranderingen?
 2. Inzicht
  • Hoe voel je je erbij? Wat doen de feiten met iedereen?  Met name de zaken die je—mateloos—frustreren, want daar wil je zo snel mogelijk vanaf.
  • Kies de topfrustratie waarvan de oplossing binnen het bereik ligt van het team.
  • Verzin een experiment met meetbare verwachtingen waarvan je verwacht dat die de frustratie kan wegnemen en beschrijf die kernachtig:
   • Wij verwachten dat actie resulteert in betekenisvolle impact.
   • Wij weten dat we daarin succesvol zijn zodra meetbare resultaten.
 3. Actie
  • Ga actievoeren: voer het experiment uit, verzamel feiten en meetbare resultaten en neem ze mee naar de volgende wissel en toets ze tegen de verwachting.
  • Geen woorden maar daden: gebruik [[krachttaal]] om actie te voeren!
 4. Herhaal.

Doe je deze ‘lussen der verbetering’ tijdens de dagwissel (dagstart), weekwissel, seizoenwissel en jaarwissel, ieder op haar eigen schaal, dan zijn al die pijnloze stapjes op den duur extreem effectief. Kaizen werkt namelijk zoals samengestelde rente: vele kleine verbeteringen—die op zich misschien zinloos lijken—zorgen plots voor een omslag, een verschuiving naar een veel betere situatie.

Kaizen vereist wel geduld, discipline en doorzettingsvermogen.

Wat is een inzicht?

 • Een algemeen patroon—met name een onverwachte die er toe doet.
 • Een onverwacht perspectief op een merk of haar categorie.
 • Een duidelijke en onbevredigde behoefte.
 • Een verwachte behoefte gebaseerd op een trend.
 • Een elegante, onderliggende waarheid.

Zie ook: