Lenig Leiderschap

Wordt het tijd voor ongekende wendbaarheid, slagkracht, efficiëntie en leervermogen voor productontwikkeling, marketing, verkoop en klantendienst? Of is het eigenlijk al te laat? Hoe transformeer je de prestatie van jouw organisatie naar een hoger niveau en hoe pak je dat aan?

Leidend voorbeeld

Zo’n fundamentele wending lukt dan en slechts dan als de leiding het goede voorbeeld toont, het doorleeft én door het opleiden van  interne Agile Coaches doormiddel een van onderstaande met veel zorg samengestelde en voorbereide trajecten:

AardRock leidt bestuurders, managers en leiders op tot “lenig leider” en institutionaliseert een leven lang leren. Kortom, de leiding ontwikkelt de gewoonte gewoontes te veranderen en is daarmee het leidend voorbeeld voor de rest van de organisatie.

Lenig leiderschap in de vorm van agile coaching vereist een dienende, faciliterende, coachende sturing. Alle kneepjes van het vak leer je in een uitgekiend curriculum dat is toegesneden op jouw situatie.

Leergang Lenig Leiderschap

De keuze voor Agile-Lean is een strategische en verdient ingebed te worden in jouw organisatie. Dat inbedden heeft tijd en aandacht nodig. Met een dagje training lukt dat nooit. Met een leergang van een aantal dagen verspreid over een seizoen of twee en doelgerichte borging wel.

De zesdaagse Leergang Lenig Leiderschap leert jouw organisatie de essentiële kneepjes van het agile– en lean-vak, kweekt je op tot leider coach en geeft je de houvast om wendbaarheid duurzaam, juist en nagenoeg pijnloos te integreren in jouw organisatie.

De zesdaagse kent de volgende zes thema’s:

 1. Richten schept een gemeenschappelijk Agile-Lean-fundament.
 2. Systemen leert je hoe je complexe systemen—organisatie als zelfsturende zwerm—kunt laten ontstaan.
 3. Teamen maakt duidelijk hoe je hieperpresterende zelfsturende teams kunt kweken.
 4. Coachen oefent je in coachend leiderschap zodat je anderen kunt laten schitteren en meer tijd voor jezelf overhoudt.
 5. Faciliteren onthult hoe je bijeenkomsten die er toe doen nagenoeg moeiteloos kunt leiden.
 6. Veranderen doorgrond de praktijken om voortdurend lerend en lenig te blijven.

Neem contact op als je het lef hebt om levenslang lenig te willen zijn.

Scrum

…je leidt een team en worstelt regelmatig met hordes en knelpunten die de voortgang en samenwerking frustreren. Agile, lean en Scrum worden geroemd als dé oplossing.

Aan hieperpresterende zelfsturende teams kun je rustig al het werk overlaten. Ze maken meters en je hebt er nauwelijks omkijken naar. Bovendien ontwikkelen de teams zich voortdurend en worden zo steeds beter.

Je wilt meer over Scrum weten, de terminologie kennen en bekend raken met het gebruik en de voordelen van Scrum. Deze eendaagse training legt een solide fundament voor de juiste toepassing van Scrum.

Na deze Scrum-training weet je:

 • de concepten, terminologie, rollen, rituelen en middelen die ten grondslag liggen aan Scrum;
 • de structuur en opzet van Scrum en de redenen daarvoor;
 • de waarde van Scrum voor jouw product en organisatie;
 • waarin Scrum verschilt van traditionele praktijken.

Na deze Scrum-training heb je praktijkervaring met:

 • het schrijven van goede user stories;
 • het schatten en plannen van het werk;
 • het voortdurend verbeteren van de prestaties.

Na deze Scrum-training kun je:

 • iedereen de eigenschappen en voordelen van Scrum uitleggen;
 • morgen succesvol met Scrum starten.

Verdiep je kennis, kunde en ervaring na deze training bijvoorbeeld met een training voor Scrum Master en Product Owner.

Neem contact op voor een praktische, leerzame en interactieve in-company-training.

Kanban

…de toekomst is onzeker. Zaken en prioriteiten veranderen voortdurend. Kenniswerkers en smart creatives raken overbelast. Ze lijden onder voortdurende onderbrekingen, taakwisselingen en doen teveel dingen tegelijkertijd. Het gehele systeem piept en kraakt onder haar eigen gewicht.

Je wilt buitensporig dubbel werk en verkwisting van schaarse mensen en middelen te voorkomen en een soepele, gelijkmatige stroom van werk. Bewezen lean– en agile-praktijken op grote schaal ingevoerd zijn in staat om hele organisaties slagvaardiger en efficiënter te maken.

Kanban blijkt een uitmuntend middel om een evolutionaire organisationele verandering in te zetten en de doorstroom, voorspelbaarheid en doorlooptijd belangrijk te verbeteren.

Na deze eendaagse Kanban-training weet je:

 • wat Kanban is;
 • de fundamentele principes en mechanismes die Kanban laten werken;
 • waarom en hoe Kanban langzaam en zeker de vereiste en juiste organisationele transformatie katalyseert;
 • hoe het eenvoudige beperken van werk in uitvoering het veranderproces drijft;
 • hoe je het effect van Kanban kunt meten en sturen;
 • waar je het beste kunt beginnen met Kanban.

Na deze eendaagse Kanban-training kun je:

 • Kanban toepassen op je eigen organisatie;
 • creativiteit, productiviteit en innovatief vermogen aanjagen;
 • beleid maken en voeren om je organisatie naar het volgende niveau te brengen.

Zodra de basis voor Kanban is gelegd is Lean Startup en de Leergang Lenig Leiderschap een logische volgende stap.

Neem contact op voor een praktische, leerzame en interactieve in-company-training.

Product Owner

…je bent Product Manager, Project Manager of je vertegenwoordigt de belangen van je opdrachtgever naar een externe leverancier. De productieteams gebruiken Scrum om hun werk te doen.

Goede Scrum-teams gaan op den duur steeds harder en je wilt ze per sé bijhouden en ze voortdurend de juiste dingen laten maken zodat je waarde creëert voor je klanten en opdrachtgevers. Bovendien moet je de vaak verschillende wensen en eisen van alle belanghebbenden voortdurend op de juiste manier tegen elkaar afwegen.

Het succes van een product valt of staat met de juiste invulling van de rol van Product Owner. Daarom is de rol van Product Owner de meest veeleisende van de drie rollen van Scrum. Goede Product Owners zijn schaars en moet je met een lampje zoeken.

Na de eendaagse Product Owner-training weet je:

 • de essentiële concepten van Scrum;
 • hoe je jouw rol richting zakelijke belanghebbenden het best kunt vervullen;
 • hoe je je het beste kunt verhouden met Scrum-teams;

Na de eendaagse Product Owner-training kun je:

 • voor jouw product de juiste persona’s en productvisie opstellen;
 • een goede Product Backlog opzetten, bijhouden en verfijnen;
 • alle verschillende belangen goed balanceren;
 • sprints en vrijgaves op de juiste manier plannen met behulp van een Story Map;
 • het rendement (ROI) maximaliseren.

Wil je nóg ondernemender zijn als Product Owner, dan is Lean Startup een mooie volgende stap.

Neem contact op voor een praktische, leerzame en interactieve in-company-training.