Rol versus functie

Rol ≠ functie

Een functie beschrijft mensen die georganiseerd worden.

Een rol beschrijft het werk dat en de activiteiten die georganiseerd worden, geheel in lijn met de principes en praktijken in de wendbare wereld: manage het werk en laat de mensen zich daaromheen zelforganiseren.

Je bent niet je rol. Je kanaliseert, mogelijk samen met anderen, jouw energie en talent tijdelijk en doelgericht binnen de grenzen van een rol.

Je vertegenwoordigt de belangen van die rol, niet van jezelf.

Je wordt op de verantwoordelijkheden en activiteiten van je rol aangesproken, niet op je persoon. Het gaat over het werk en de belangen van de rollen, niet over jou ☛ het werk is hierdoor minder persoonlijk!

Als het goed is, geeft het vervullen van een rol je een enorm bevrijdend gevoel:

 • leef je helemaal uit—je kunt jouw creativiteit en talenten in volledige vrijheid inzetten om het doel te bereiken binnen de grenzen van je rol;
 • vat niets persoonlijk op—spanningen en kritiek zijn veel minder persoonlijk want ze hebben betrekking op je rol en niet op jou als persoon.
ROL
Verzameling werkzaamheden met een logische samenhang.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Voorziet in inspiratie, richting, creatieve ruimte en duidelijkheid voor de personen die de rol vervult én haar omgeving.
DOELGeven anderen het inzicht in de concrete terugkerende werkzaamheden die je kunt verwachten van degenen die de rol vervult.
DOMEIN(EN)Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand dus kan het niet anders dan dat de rol zeggenschap heeft over haar processen, systemen, objecten en middelen.

De rol ontwikkelt expliciet beleid waar iedereen zich aan dient te houden.

Rollen ontdekken

 1. Ieder voor zich noteert gedurende twee weken lang alle werkzaamheden—Gebruik werkwoordzinnen: klant ontwikkelen, offerte opstellen, opdracht binnenhalen artikel schrijven, artikel redigeren, interactie ontwerpen, interactie goedkeuren, interactie toetsen, …
 2. Formuleer na twee weken van iedereen de 5–10 meest prominente terugkerende activiteiten.
 3. Cluster de verzamelde activiteiten op basis van hun samenhang.
 4. Geef elk cluster een naam—dat zijn de rollen.
 5. Bepaal het doel van de rol.
  1. Wat inspireert de rol? “Mensen staan in de rij om hier te komen werken.”
  2. Wat geeft de rol richting? “Klanten weten bij ons waar ze aan toe zijn.”
 6. Blijf de rollen voortdurend ontwikkelen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderde omstandigheden en stem ze af op het ware noorden.

Verantwoording

Een verantwoording is een verwachting die bij een rol hoort voor het doen van iets.

Verantwoordingen zijn bij voorkeur werkwoordzinnen:

 • “Vraag creëren voor onze diensten.” i.t.t. “Verzekeren van 20% groei”
 • “Deals sluiten.”
 • “Zorgen dat al onze klantendienstmedewerkers kwaliteit leveren aan klanten.”
  • Klinkt meer als aansturing van anderen.
  • Geeft geen extra autoriteit en bevoegdheid aan degenen die de rol vervullen.
 • Beter: voeg een verantwoording toe aan de rol van klantendienstmedewerkers:
  • “Klantvragen beantwoorden.”
  • “Klanten helpen te krijgen wat ze van ons bedrijf nodig hebben.”
  • “Klanten een positieve ervaring te bieden terwijl ze door ons proces gaan.”
 • Klantendienstervaring:
  • “Implementeer processen en gereedschappen om onze klantendienstmedewerkers zo effectief en plezierig mogelijk te ondersteunen.”
 • Klantendienstmedewerker = Klantendienstervsaring +
  • “Klanthulp bieden volgens het proces zoals gedefinieerd door Klantendienstervaring.”

Reisagent

Een goede agile coach is een reisagent.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Idem zoveel doelen en bestemmingen. De visionier is een reisagent de haar klanten als reizigers de reis van hun leven kan geven. Als reisagent vertelt ze niet waar je heen moet maar geeft wel richting. Soms, als je duidelijk maakt waar je behoefte aan hebt, beveelt ze een aantal reisbestemmingen aan waar je nog niet aan gedacht hebt en die je nog niet kent.

“Reisagent” verder lezen

Flow Team

…een complexe organisatie in een complexe wereld op weg naar een betere fitness en gezondheid in deze woeste woelige wereld.

Bedoeling

Als flow team willen we onze klanten verzekeren van het…

vloeiend en plezierig verlopen van transformaties

…zodat ze op tijd krijgen wat ze nodig hebben terwijl ze van ons flexibel, gestructureerde, consistente en samenhangende proces genieten.

“Flow Team” verder lezen

Krachttaal

Actie voeren, hoe zet je jezelf daartoe aan? Eén van de manieren is om krachttaal in plaats van ‘slaptaal’ te gebruiken. Wij mensen gebruiken veel te slappe en demotiverende en zelfvernietigende taal. Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Krachttaal is echt heel eenvoudig en bovendien makkelijk aan te leren. Oefen gewoon een week bewust met de vijf onderstaande woordwissels. “Krachttaal” verder lezen

Een manifest voor kleine teams die belangrijk werk doen

We zitten altijd onder strakke deadlines omdat tijd ons meest waardevolle bezit is.

Als je een belofte doet, spreek dan een datum af. Geen datum, geen belofte.

Als je een datum afspreekt, kom die dan na.

Als je geen datum af kunt spreken, vertel ons het dan vroeg en vaak. Plan B goed voorbereid is een betere strategie dan hoop. “Een manifest voor kleine teams die belangrijk werk doen” verder lezen